Skip to content

I-Theorie

Hoe werkt het?

Theorieles voor het theorie-examen was nog nooit zo leuk en leerzaam.

iTheorie is een complete theorie opleiding en bestaat uit een compleet digitaal theorieboek, met maar liefst 50 theorie-examens, lesfilms over gevaarherkenning en instructiefilms voor de praktijkles.

Begin je studie met het digitale theorieboek voor de auto. Het theorieboek bestaat uit de 25 CBR hoofdstukken (hoofdstuk I mist) elk afgesloten door een toets. Je kunt de toets slechts één keer maken. In dit onderdeel kun je de complete verkeerstheorie leren. De theorie is onderverdeeld in 25 hoofdstukken, elk afgesloten met een toets. Je kunt pas naar het volgende hoofdstuk als je de toets van het vorige hoofdstuk met goed gevolg hebt afgelegd. Klik op het hoofdstuk om te gaan oefenen.

Auto gevaarherkenning

Gevaarherkenning is het vroegtijdig opmerken, het herkennen en voorspellen van mogelijk gevaarlijke situaties en het juiste handelen om het gevaar af te wenden. Gevaarherkenning maakt deel uit van het theorie-examen bij het CBR. In het officiële CBR theorie-examen krijg je 25 vragen over gevaarherkenning. Bij elke vraag krijg je drie mogelijke antwoorden: remmen, gas loslaten of niks doen.

Auto praktijkinstructie

Nergens anders vind je lessen die je voorbereiden op het rijden in de praktijk. Aan de hand van animaties krijg je uitleg over alle onderdelen van het rijden volgens de officiële rijprocedure. Zo weet je waar je aan moet voldoen om met succes deel te nemen aan het officiële CBR praktijkexamen.

Theorie-examens auto oefenen

Een CBR theorie-examen bestaat uit twee delen: 25 geluidloze vragen over de gevaarherkenning waarin je maximaal 12 fouten mag maken en 40 vragen over wetten, regels en inzicht waarin je maximaal 5 fouten mag maken.

Toch gezakt voor het officiële CBR theorie-examen? Dan is er de herhalingscursus!

Met iTheorie moét je bijna wel slagen. Maar natuurlijk kunnen er allerlei andere dingen meespelen waardoor je even niet op je best was. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat je zakt, ook dan helpt iTheorie je verder.